Geodetický a kartografický obzor o oslavách 100. výročí založení vojenské geografie