Organizační struktura
Výbor Sdružení, kontrola, informace
Jméno  Funkce   telefon E-mail
Ing. Bohuslav Haltmar předseda 724 233 878 bhaltmar@seznam.cz
Ing. Karel Vítek místopředseda pro oblast GEO 608 156 303 karel.rzy@seznam.cz
Ing. František Babák místopředseda pro oblast METEO 603 177 450 babakf@seznam.cz
Ing. Eduard Vařejka tajemník 604 184 488 varejkae@volny.cz
Ing. Jiří Müller revizor 774 078 088 mullerjiri8@gmail.com
Ing. Karel Tůma informace, www stránky 723 071 142 tumakar42@seznam.cz
Regionální pobočky GEO: aktivisté - členové výboru
Město  Jméno   TelefonE-mail
Brno Ing. Doc. Marian Rybanský 604 440 612 Marian.Rybansky@unob.cz
Dobruška Ing.Dr. Viliam Vatrt 604 561 676 vatrt@dobruska.cz
Praha Ing. Eduard Vařejka 604 184 488 varejkae@volny.cz
J+Z Čechy Ing. Jaroslav Štěpánek607 550 841