Galerie osob


poslední aktualizace proběhla 17.10.2020

PREAMBULE: TATO GALERIE JE SOUČÁSTÍ HISTORIE VOJENSKÉ ZĚMĚPISNÉ SLUŽBY A HISTORIE VOJENSKÉ POVĚTRNOSTNÍ SLUŽBY. JE VYTVÁŘENA POSTUPNĚ OD ROKU 2009. HISTORIE JSOU TVOŘENY OSOBAMI BEZ OHLEDU NA JEJICH ZÁSLUHY ČI POSTAVENÍ. JEDINÝM KRITERIEM PREZENTACE JE PŘÍSLUŠNOST K UVEDENÝM VOJENSKÝM SLUŽBÁM ČESKOSLOVENSKÉ, ČESKÉ NEBO SLOVENSKÉ ARMÁDY. ( více )Baďura Anton Horký Milan Langenberger Stanislav Rybenský Vlastimil
Baláš Oldřich Hranička Josef Lauermann Lubomír Sedláček Jan
Basl Antonín Hrdlička Jiří Leiner Jan Skalička Miroslav
Barchánek Ladislav Hrnčíř Karel Louda Oldřich Skoupý Otakar
Belica Jozef Huk Jiří Marek Jozef Slanina Jaromír
Benedikt Josef Husman Richard Martinák Vladimír Spurný Josef
Beneš Ladislav Churavý Josef Miklošík Anton Srnka Erhart
Bětík Oldřich Jakubec Jaroslav Miklošík František Strachota Jan
Bílek Jaroslav Janhuba Karel Moravec Dalibor Studnička Vladimír
Blahák Vlastimil Janda Miloslav Motyčka Vladimír Srubjan Antonín
Blažek František Jiras Michael Mračík Jiří Sýkora Josef
Bouška Jiří Jílek Zdeněk Müller Jiří Šádek Jaroslav
Brázdil Karel Kadlec Čeněk Musil Ladislav Šilhavý Vladimír
Brynda Jaromír Kamarád Stanislav Nagy František Šimon Igor
Březina Jaroslav Karas Zdeněk Nevosád Zdeněk Šimonová Marta
Burša Milan Karniš Jozef Nimráček Ladislav Širůček Zdeněk
Cuc Petr Kánský Jiří Nový Oldřich Špera Vlastimil
Čapek František Kárník Miroslav Okál Jozef Šrůta Ferdinand
Čapek Vlastimil Kebísek Ladislav Oliva Vladislav Šrůta Jiří
Čejka Václav Kilberger Miloslav Ondrůj František Štekl Josef
Čelikovský Kamil Kilbergerová Jana Pago Dimitrij Štěpánek Miloslav
Čermák Jiří Klečka Kamil Palčej Vasil Šváb Karel
Čermín Karel Klíma Jan Panenka Ivan Talhofer Václav
Černík Jiří Knopp Jiří Panoš Vladimír Táborský Zdeněk
Červený Jaroslav Kobliha Bohumír Pašek Oldřich Tejmar Lumír
Čihák Vladimír Koblížek Jaroslav Patera Alois Tesař Ferdinand
Čtvrtečka Jaroslav Kočenda Antonín Pavelka Jaroslav Tóth Rudolf
Dobrovolný Antonín Koloušek František Pavlica Věnek Trojka Jiří
Doležal Luboš Kontra Pavol Pechala František Tůma Karel
Domený Eduard Kosař Karel Pergl František Vahala Vladimír
Dušátko Drahomír Košek Vladislav Peša Gustav Vatrt Viliam
Dvořák Jaroslav Košťál Josef Pilát Bedřich Vaverka Jan
Falta Josef Kotva Jan Pisár Martin Vávra Jiří
Fiala Zdeněk Kousal Jiří Podolský Jaroslav Večeřa Miroslav
Fiedler Jaroslav Koval Tomáš Pokorný Ladislav Veselý Karel
Filip Rudolf Kozák Anton Polák Jiří Vipler Bohdan
Filipovský Bohuslav Kozub Ján Popelář Jaroslav Víšek Jiří
Fixel Jan Kraus Erich Puškár Ján Vítek Karel
Hájek Pavel Krásný Otokar Rada Václav Vlastník Josef
Haltmar Bohuslav Krejčí Jaroslav Rada Zdeněk Vondra Dalibor
Haltmar Lubomír Kříž Jan Raděj Karel Vrábel Ervín
Hauser Julius Kubásek Karel Raush Karel Vyklický Vladimír
Havlín Karel Kučera Antonín Roll Vladimír Vykutil Josef
Hlaváček Mojmír Kučera František Roztočil Jaroslav Zítek Josef
Hlídek Alois Kukorelli Ľudovít Růžička Genaděj Zmeškal Vladimír
Hlupík Otto Kvasnička Stanislav Rybár Mikuláš Zrzavý Vladimír
Hodan Lubomír Lakota Emil Rybanský Marian Žáček Jaroslav
Seznam je „klikací“

Naposledy přidané osobyFerdinand Šrůta

Karel Janhuba

Erich Kraus

Richard Husman

Abecední pořadí
Anton Baďura


Oldřich Baláš


Antonín Basl


Ladislav Barchánek


Jozef Belica


Josef Benedikt


Ladislav Beneš


Oldřich Bětík


Jaroslav Bílek


Vlastimil Blahák


František Blažek


Jiří Bouška


Karel Brázdil


Jaromír Brynda


Jaroslav Březina


Milan Burša


Petr Cuc


František Čapek


Vlastimil Čapek


Václav Čejka


Kamil Čelikovský


Jiří Čermák


Karel Čermín


Jiří Černík


Jaroslav Červený


Vladimír Čihák


Jaroslav Čtvrtečka


Antonín Dobrovolný


Luboš Doležal


Eduard Domený


Drahomír Dušátko


Jaroslav Dvořák


Josef Falta


Zdeněk Fiala


Jaroslav Fiedler


Rudolf Filip


Bohuslav Filipovský


Jan Fixel


Pavel Hájek


Bohuslav Haltmar


Lubomír Haltmar


Julius Hauser


Karel Havlín


Mojmír Hlaváček


Alois Hlídek


Otto Hlupík


Lubomír Hodan


Milan Horký


Josef Hranička


Jiří Hrdlička


Karel Hrnčíř


Jiří Huk


Richard Husman


Josef Churavý


Jaroslav Jakubec


Karel Janhuba


Miloslav Janda


Michael Jiras


Zdeněk Jílek


Čeněk Kadlec


Stanislav Kamarád


Zdeněk Karas


Jozef Karniš


Jiří Kánský


Miroslav Kárník


Ladislav Kebísek


Miloslav Kilberger


Jana Kilbergerová


Kamil Klečka


Jan Klíma


Jiří Knopp


Bohumír Kobliha


Jaroslav Koblížek


Antonín Kočenda


František Koloušek


Pavol Kontra


Karel Kosař


Vladislav Košek


Josef Košťál


Jan Kotva


Jiří Kousal


Tomáš Koval


Anton Kozák


Ján Kozub


Erich Kraus


Otokar Krásný


Jaroslav Krejčí


Jan Kříž


Karel Kubásek


Antonín Kučera


František Kučera


Ľudovít Kukorelli


Stanislav Kvasnička


Emil Lakota


Stanislav Langenberger


Lubomír Lauermann


Jan Leiner


Oldřich Louda


Jozef Marek


Vladimír Martinák


Anton Miklošík


František Miklošík


Dalibor Moravec


Vladimír Motyčka


Jiří Mračík


Jiří Müller


Ladislav Musil


František Nagy


Zdeněk Nevosád


Ladislav Nimráček


Oldřich Nový


Jozef Okál


Vladislav Oliva


František Ondrůj


Dimitrij Pago


Vasil Palčej


Ivan Panenka


Vladimír Panoš


Oldřich Pašek


Alois Patera


Jaroslav Pavelka


Věnek Pavlica


František Pechala


František Pergl


Gustav Peša


Bedřich Pilát


Martin Pisár


Jaroslav Podolský


Ladislav Pokorný


Jiří Polák


Jaroslav Popelář


Ján Puškár


Václav Rada


Zdeněk Rada


Karel Raděj


Karel Raush


Vladimír Roll


Jaroslav Roztočil


Genaděj Růžička


Mikuláš Rybár


Marian Rybanský


Vlastimil Rybenský


Jan Sedláček


Miroslav Skalička


Otakar Skoupý


Jaromír Slanina


Josef Spurný


Erhart Srnka


Jan Strachota


Vladimír Studnička


Antonín Srubjan


Josef Sýkora


Jaroslav Šádek


Vladimír Šilhavý


Igor Šimon


Marta Šimonová


Zdeněk Širůček


Vlastimil Špera


Ferdinand Šrůta


Jiří Šrůta


Josef Štekl


Miloslav Štěpánek


Karel Šváb


Václav Talhofer


Zdeněk Táborský


Lumír Tejmar


Ferdinand Tesař


Rudolf Tóth


Jiří Trojka


Karel Tůma


Vladimír Vahala


Viliam Vatrt


Jan Vaverka


Jiří Vávra


Miroslav Večeřa


Karel Veselý


Bohdan Vipler


Jiří Víšek


Karel Vítek


Josef Vlastník


Dalibor Vondra


Ervín Vrábel


Vladimír Vyklický


Josef Vykutil


Josef Zítek


Vladimír Zmeškal


Vladimír Zrzavý


Jaroslav Žáček
       

Galerie osob aktuálně obsahuje 188 životopisů.