Galerie osob


poslední aktualizace proběhla 12.5.2021

PREAMBULE: TATO GALERIE JE SOUČÁSTÍ HISTORIE VOJENSKÉ ZĚMĚPISNÉ SLUŽBY A HISTORIE VOJENSKÉ POVĚTRNOSTNÍ SLUŽBY. JE VYTVÁŘENA POSTUPNĚ OD ROKU 2009. HISTORIE JSOU TVOŘENY OSOBAMI BEZ OHLEDU NA JEJICH ZÁSLUHY ČI POSTAVENÍ. JEDINÝM KRITERIEM PREZENTACE JE PŘÍSLUŠNOST K UVEDENÝM VOJENSKÝM SLUŽBÁM ČESKOSLOVENSKÉ, ČESKÉ NEBO SLOVENSKÉ ARMÁDY. ( více )Baďura Anton Horký Milan Leiner Jan Sedláček Jan
Baláš Oldřich Hranička Josef Louda Oldřich Skalička Miroslav
Basl Antonín Hrdlička Jiří Marek Jozef Skoupý Otakar
Barchánek Ladislav Hrnčíř Karel Marek Zdeněk Slanina Jaromír
Belica Jozef Huk Jiří Martinák Vladimír Spurný Josef
Benedikt Josef Husman Richard Miklošík Anton Srnka Erhart
Beneš Ladislav Churavý Josef Miklošík František Strachota Jan
Bětík Oldřich Intribus Róbert Moravec Dalibor Studnička Vladimír
Bílek Jaroslav Jakubec Jaroslav Moravec Vojtěch Srubjan Antonín
Blahák Vlastimil Janhuba Karel Motyčka Vladimír Sýkora Josef
Blažek František Janda Miloslav Mračík Jiří Šádek Jaroslav
Bohdan František Jedlička Josef Mráz Jiří Šilhan Vladimír
Bouška Jiří Jiras Michael Müller Jiří Šilhavý Vladimír
Böhm Josef Jílek Zdeněk Musil Ladislav Šimon Igor
Brázdil Karel Kadlec Čeněk Nagy František Šimonová Marta
Brynda Jaromír Kamarád Stanislav Nevosád Zdeněk Širůček Zdeněk
Březina Jaroslav Karas Zdeněk Nimráček Ladislav Škvrna Bohuslav
Burša Milan Karniš Jozef Nový Oldřich Špera Vlastimil
Cuc Petr Kánský Jiří Okál Jozef Šrůta Ferdinand
Čapek František Kárník Miroslav Oliva Vladislav Šrůta Jiří
Čapek Vlastimil Kebísek Ladislav Ondrůj František Štekl Josef
Čejka Václav Kilberger Miloslav Pago Dimitrij Štěpánek Miloslav
Čelikovský Kamil Kilbergerová Jana Palčej Vasil Šváb Karel
Čermák Jiří Klečka Kamil Panenka Ivan Talhofer Václav
Čermín Karel Klíma Jan Panoš Vladimír Táborský Zdeněk
Černík Jiří Knopp Jiří Pašek Oldřich Tejmar Lumír
Červený Jaroslav Kobliha Bohumír Patera Alois Tesař Ferdinand
Čihák Vladimír Koblížek Jaroslav Pavelka Jaroslav Tóth Rudolf
Čtvrtečka Jaroslav Kočenda Antonín Pavlica Věnek Trojka Jiří
Dobrovolný Antonín Koloušek František Pálek Jaroslav Tůma Karel
Doležal Luboš Kontra Pavol Pechala František Urban Jan
Domený Eduard Kosař Karel Pergl František Vahala Vladimír
Dušátko Drahomír Košek Vladislav Peša Gustav Vaněk Marek
Dvořák Jaroslav Košťál Josef Pilát Bedřich Vatrt Viliam
Falta Josef Kotva Jan Pisár Martin Vaverka Jan
Fartel Karol Kousal Jiří Podolský Jaroslav Vávra Jiří
Fiala Zdeněk Koval Tomáš Pokorný Ladislav Večeřa Miroslav
Fiedler Jaroslav Kozák Anton Polák Jiří Veselý Erazim
Filip Rudolf Kozub Ján Popelář Jaroslav Veselý Karel
Filipovský Bohuslav Kraus Erich Pospíšil Oldřich Vipler Bohdan
Fixel Jan Krásný Otokar Puškár Ján Víšek Jiří
Hájek Pavel Krejčí Jaroslav Rada Václav Vítek Karel
Haltmar Bohuslav Kříž Jan Rada Zdeněk Vlastník Josef
Haltmar Lubomír Kubásek Karel Raděj Karel Vondra Dalibor
Hauser Julius Kučera Antonín Raush Karel Vrábel Ervín
Havlín Karel Kučera František Roll Vladimír Vyklický Vladimír
Hlaváček Mojmír Kukorelli Ľudovít Roztočil Jaroslav Vykutil Josef
Hlávka Karel Kvasnička Stanislav Růžička Genaděj Zítek Josef
Hlídek Alois Lakota Emil Rybár Mikuláš Zmeškal Vladimír
Hlupík Otto Langenberger Stanislav Rybanský Marian Zrzavý Vladimír
Hodan Lubomír Lauermann Lubomír Rybenský Vlastimil Žáček Jaroslav
Seznam je „klikací“

Naposledy přidané osobyKarol Fartel

Oldřich Pospíšil

Karel Hlávka

Jiří Mráz

Abecední pořadí
Anton Baďura


Oldřich Baláš


Antonín Basl


Ladislav Barchánek


Jozef Belica


Josef Benedikt


Ladislav Beneš


Oldřich Bětík


Jaroslav Bílek


Vlastimil Blahák


František Blažek


František Bohdan


Jiří Bouška


Josef Böhm


Karel Brázdil


Jaromír Brynda


Jaroslav Březina


Milan Burša


Petr Cuc


František Čapek


Vlastimil Čapek


Václav Čejka


Kamil Čelikovský


Jiří Čermák


Karel Čermín


Jiří Černík


Jaroslav Červený


Vladimír Čihák


Jaroslav Čtvrtečka


Antonín Dobrovolný


Luboš Doležal


Eduard Domený


Drahomír Dušátko


Jaroslav Dvořák


Josef Falta


Karol Fartel


Zdeněk Fiala


Jaroslav Fiedler


Rudolf Filip


Bohuslav Filipovský


Jan Fixel


Pavel Hájek


Bohuslav Haltmar


Lubomír Haltmar


Julius Hauser


Karel Havlín


Mojmír Hlaváček


Karel Hlávka


Alois Hlídek


Otto Hlupík


Lubomír Hodan


Milan Horký


Josef Hranička


Jiří Hrdlička


Karel Hrnčíř


Jiří Huk


Richard Husman


Josef Churavý


Róbert Intribus


Jaroslav Jakubec


Karel Janhuba


Miloslav Janda


Josef Jedlička


Michael Jiras


Zdeněk Jílek


Čeněk Kadlec


Stanislav Kamarád


Zdeněk Karas


Jozef Karniš


Jiří Kánský


Miroslav Kárník


Ladislav Kebísek


Miloslav Kilberger


Jana Kilbergerová


Kamil Klečka


Jan Klíma


Jiří Knopp


Bohumír Kobliha


Jaroslav Koblížek


Antonín Kočenda


František Koloušek


Pavol Kontra


Karel Kosař


Vladislav Košek


Josef Košťál


Jan Kotva


Jiří Kousal


Tomáš Koval


Anton Kozák


Ján Kozub


Erich Kraus


Otokar Krásný


Jaroslav Krejčí


Jan Kříž


Karel Kubásek


Antonín Kučera


František Kučera


Ľudovít Kukorelli


Stanislav Kvasnička


Emil Lakota


Stanislav Langenberger


Lubomír Lauermann


Jan Leiner


Oldřich Louda


Jozef Marek


Zdeněk Marek


Vladimír Martinák


Anton Miklošík


František Miklošík


Dalibor Moravec


Vojtěch Moravec


Vladimír Motyčka


Jiří Mračík


Jiří Mráz


Jiří Müller


Ladislav Musil


František Nagy


Zdeněk Nevosád


Ladislav Nimráček


Oldřich Nový


Jozef Okál


Vladislav Oliva


František Ondrůj


Dimitrij Pago


Vasil Palčej


Ivan Panenka


Vladimír Panoš


Oldřich Pašek


Alois Patera


Jaroslav Pavelka


Věnek Pavlica


Jaroslav Pálek


František Pechala


František Pergl


Gustav Peša


Bedřich Pilát


Martin Pisár


Jaroslav Podolský


Ladislav Pokorný


Jiří Polák


Jaroslav Popelář


Oldřich Pospíšil


Ján Puškár


Václav Rada


Zdeněk Rada


Karel Raděj


Karel Raush


Vladimír Roll


Jaroslav Roztočil


Genaděj Růžička


Mikuláš Rybár


Marian Rybanský


Vlastimil Rybenský


Jan Sedláček


Miroslav Skalička


Otakar Skoupý


Jaromír Slanina


Josef Spurný


Erhart Srnka


Jan Strachota


Vladimír Studnička


Antonín Srubjan


Josef Sýkora


Jaroslav Šádek


Vladimír Šilhan


Vladimír Šilhavý


Igor Šimon


Marta Šimonová


Zdeněk Širůček


Bohuslav Škvrna


Vlastimil Špera


Ferdinand Šrůta


Jiří Šrůta


Josef Štekl


Miloslav Štěpánek


Karel Šváb


Václav Talhofer


Zdeněk Táborský


Lumír Tejmar


Ferdinand Tesař


Rudolf Tóth


Jiří Trojka


Karel Tůma


Jan Urban


Vladimír Vahala


Marek Vaněk


Viliam Vatrt


Jan Vaverka


Jiří Vávra


Miroslav Večeřa


Erazim Veselý


Karel Veselý


Bohdan Vipler


Jiří Víšek


Karel Vítek


Josef Vlastník


Dalibor Vondra


Ervín Vrábel


Vladimír Vyklický


Josef Vykutil


Josef Zítek


Vladimír Zmeškal


Vladimír Zrzavý


Jaroslav Žáček
       

Galerie osob aktuálně obsahuje 204 životopisů.