Galerie osob


poslední aktualizace proběhla 19.10.2023

PREAMBULE: TATO GALERIE JE SOUČÁSTÍ HISTORIE VOJENSKÉ ZĚMĚPISNÉ SLUŽBY A HISTORIE VOJENSKÉ POVĚTRNOSTNÍ SLUŽBY. JE VYTVÁŘENA POSTUPNĚ OD ROKU 2009. HISTORIE JSOU TVOŘENY OSOBAMI BEZ OHLEDU NA JEJICH ZÁSLUHY ČI POSTAVENÍ. JEDINÝM KRITERIEM PREZENTACE JE PŘÍSLUŠNOST K UVEDENÝM VOJENSKÝM SLUŽBÁM ČESKOSLOVENSKÉ, ČESKÉ NEBO SLOVENSKÉ ARMÁDY. ( více )Baďura Anton Hranička Josef Lauermann Lubomír Rybenský Vlastimil
Baláš Oldřich Hrdlička Jiří Leiner Jan Sedláček Jan
Basl Antonín Hrnčíř Karel Louda Oldřich Skalička Miroslav
Barchánek Ladislav Huk Jiří Marek Jozef Skoupý Otakar
Belica Jozef Husman Richard Marek Zdeněk Slanina Jaromír
Benedikt Josef Churavý Josef Martinák Vladimír Spurný Josef
Beneš Ladislav Intribus Róbert Miklošík Anton Srnka Erhart
Bětík Oldřich Jakubec Jaroslav Miklošík František Strachota Jan
Bílek Jaroslav Janhuba Karel Moravec Dalibor Studnička Vladimír
Blahák Vlastimil Janda Miloslav Moravec Vojtěch Srubjan Antonín
Blažek František Jedlička Josef Motyčka Vladimír Sýkora Josef
Bohdan František Jiras Michael Mračík Jiří Šádek Jaroslav
Bouška Jiří Jílek Zdeněk Mráz Jiří Šilhan Vladimír
Böhm Josef Kadlec Čeněk Mrkvica Zdeněk Šilhavý Vladimír
Brázdil Karel Kakos Vilibald Müller Jiří Šimon Igor
Brynda Jaromír Kamarád Stanislav Musil Ladislav Šimonová Marta
Březina Jaroslav Karas Zdeněk Nagy František Širůček Zdeněk
Burša Milan Karniš Jozef Nevosád Zdeněk Škvrna Bohuslav
Cuc Petr Kánský Jiří Nimráček Ladislav Špera Vlastimil
Čapek František Kárník Miroslav Nový Oldřich Šrůta Ferdinand
Čapek Vlastimil Kebísek Ladislav Okál Jozef Šrůta Jiří
Čejka Václav Kerum Jacek Oliva Vladislav Štekl Josef
Čelikovský Kamil Kilberger Miloslav Ondrák František Štěpánek Miloslav
Čermák Jiří Kilbergerová Jana Ondrůj František Šváb Karel
Čermín Karel Klečka Kamil Pago Dimitrij Talhofer Václav
Černík Jiří Klíma Jan Palčej Vasil Táborský Zdeněk
Červený Jaroslav Knopp Jiří Panenka Ivan Tejmar Lumír
Čihák Vladimír Kobliha Bohumír Panoš Vladimír Tesař Ferdinand
Čtvrtečka Jaroslav Koblížek Jaroslav Pašek Oldřich Tóth Rudolf
Dobrovolný Antonín Kočenda Antonín Patera Alois Trojka Jiří
Doležal Lubomír Koloušek František Pavelka Jaroslav Tůma Karel
Domený Eduard Konrád Antonín Pavlica Věnek Urban Jan
Dušátko Drahomír Kontra Pavol Pálek Jaroslav Vahala Vladimír
Dvořák Jaroslav Kosař Karel Pechala František Vaněk Marek
Falta Josef Košek Vladislav Pergl František Vatrt Viliam
Fartel Karol Košťál Josef Peša Gustav Vaverka Jan
Fiala Zdeněk Kotva Jan Pilát Bedřich Váchal Petr
Fiedler Jaroslav Kousal Jiří Pisár Martin Vávra Jiří
Filip Rudolf Koval Tomáš Podolský Jaroslav Večeřa Miroslav
Filipovský Bohuslav Kozák Anton Pokorný Ladislav Veselý Erazim
Fišák Jaroslav Kozub Ján Polák Jiří Veselý Karel
Fixel Jan Kraus Erich Popelář Jaroslav Vipler Bohdan
Flajšman Miroslav Kraus Karel Pospíšil Oldřich Víšek Jiří
Hájek Pavel Krásný Otokar Puškár Ján Vítek Karel
Haltmar Bohuslav Krejčí Jaroslav Rada Václav Vlastník Josef
Haltmar Lubomír Krejčí Václav Rada Zdeněk Vondra Dalibor
Hauser Julius Kříž Jan Raděj Karel Vrábel Ervín
Havlín Karel Kubásek Karel Raush Karel Vyklický Vladimír
Hlaváček Mojmír Kučera Antonín Répal Vladimír Vykutil Josef
Hlávka Karel Kučera František Roll Vladimír Zítek Josef
Hlídek Alois Kukorelli Ľudovít Roztočil Jaroslav Zmeškal Vladimír
Hlupík Otto Kvasnička Stanislav Růžička Genaděj Zrzavý Vladimír
Hodan Lubomír Lakota Emil Rybár Mikuláš Žáček Jaroslav
Horký Milan Langenberger Stanislav Rybanský Marian
Seznam je „klikací“

Naposledy přidané osobyFrantišek Ondrák

Petr Váchal

Zdeněk Mrkvica

Jaroslav Fišák

Abecední pořadí
Anton Baďura


Oldřich Baláš


Antonín Basl


Ladislav Barchánek


Jozef Belica


Josef Benedikt


Ladislav Beneš


Oldřich Bětík


Jaroslav Bílek


Vlastimil Blahák


František Blažek


František Bohdan


Jiří Bouška


Josef Böhm


Karel Brázdil


Jaromír Brynda


Jaroslav Březina


Milan Burša


Petr Cuc


František Čapek


Vlastimil Čapek


Václav Čejka


Kamil Čelikovský


Jiří Čermák


Karel Čermín


Jiří Černík


Jaroslav Červený


Vladimír Čihák


Jaroslav Čtvrtečka


Antonín Dobrovolný


Lubomír Doležal


Eduard Domený


Drahomír Dušátko


Jaroslav Dvořák


Josef Falta


Karol Fartel


Zdeněk Fiala


Jaroslav Fiedler


Rudolf Filip


Bohuslav Filipovský


Jaroslav Fišák


Jan Fixel


Miroslav Flajšman


Pavel Hájek


Bohuslav Haltmar


Lubomír Haltmar


Julius Hauser


Karel Havlín


Mojmír Hlaváček


Karel Hlávka


Alois Hlídek


Otto Hlupík


Lubomír Hodan


Milan Horký


Josef Hranička


Jiří Hrdlička


Karel Hrnčíř


Jiří Huk


Richard Husman


Josef Churavý


Róbert Intribus


Jaroslav Jakubec


Karel Janhuba


Miloslav Janda


Josef Jedlička


Michael Jiras


Zdeněk Jílek


Čeněk Kadlec


Vilibald Kakos


Stanislav Kamarád


Zdeněk Karas


Jozef Karniš


Jiří Kánský


Miroslav Kárník


Ladislav Kebísek


Jacek Kerum


Miloslav Kilberger


Jana Kilbergerová


Kamil Klečka


Jan Klíma


Jiří Knopp


Bohumír Kobliha


Jaroslav Koblížek


Antonín Kočenda


František Koloušek


Antonín Konrád


Pavol Kontra


Karel Kosař


Vladislav Košek


Josef Košťál


Jan Kotva


Jiří Kousal


Tomáš Koval


Anton Kozák


Ján Kozub


Erich Kraus


Karel Kraus


Otokar Krásný


Jaroslav Krejčí


Václav Krejčí


Jan Kříž


Karel Kubásek


Antonín Kučera


František Kučera


Ľudovít Kukorelli


Stanislav Kvasnička


Emil Lakota


Stanislav Langenberger


Lubomír Lauermann


Jan Leiner


Oldřich Louda


Jozef Marek


Zdeněk Marek


Vladimír Martinák


Anton Miklošík


František Miklošík


Dalibor Moravec


Vojtěch Moravec


Vladimír Motyčka


Jiří Mračík


Jiří Mráz


Zdeněk Mrkvica


Jiří Müller


Ladislav Musil


František Nagy


Zdeněk Nevosád


Ladislav Nimráček


Oldřich Nový


Jozef Okál


Vladislav Oliva


František Ondrák


František Ondrůj


Dimitrij Pago


Vasil Palčej


Ivan Panenka


Vladimír Panoš


Oldřich Pašek


Alois Patera


Jaroslav Pavelka


Věnek Pavlica


Jaroslav Pálek


František Pechala


František Pergl


Gustav Peša


Bedřich Pilát


Martin Pisár


Jaroslav Podolský


Ladislav Pokorný


Jiří Polák


Jaroslav Popelář


Oldřich Pospíšil


Ján Puškár


Václav Rada


Zdeněk Rada


Karel Raděj


Karel Raush


Vladimír Répal


Vladimír Roll


Jaroslav Roztočil


Genaděj Růžička


Mikuláš Rybár


Marian Rybanský


Vlastimil Rybenský


Jan Sedláček


Miroslav Skalička


Otakar Skoupý


Jaromír Slanina


Josef Spurný


Erhart Srnka


Jan Strachota


Vladimír Studnička


Antonín Srubjan


Josef Sýkora


Jaroslav Šádek


Vladimír Šilhan


Vladimír Šilhavý


Igor Šimon


Marta Šimonová


Zdeněk Širůček


Bohuslav Škvrna


Vlastimil Špera


Ferdinand Šrůta


Jiří Šrůta


Josef Štekl


Miloslav Štěpánek


Karel Šváb


Václav Talhofer


Zdeněk Táborský


Lumír Tejmar


Ferdinand Tesař


Rudolf Tóth


Jiří Trojka


Karel Tůma


Jan Urban


Vladimír Vahala


Marek Vaněk


Viliam Vatrt


Jan Vaverka


Petr Váchal


Jiří Vávra


Miroslav Večeřa


Erazim Veselý


Karel Veselý


Bohdan Vipler


Jiří Víšek


Karel Vítek


Josef Vlastník


Dalibor Vondra


Ervín Vrábel


Vladimír Vyklický


Josef Vykutil


Josef Zítek


Vladimír Zmeškal


Vladimír Zrzavý


Jaroslav Žáček
       

Galerie osob aktuálně obsahuje 215 životopisů.