Vážení přátelé,

jak jsme již dříve informovali na našich webových stránkách,

připravuje se v roce 2018 k 100 letému výročí vzniku Československé Vojenské zeměpisné služby, otevření muzea Vojenského zeměměřictví v Dobrušce.

Více viz: http://www.vojzesl.cz/aktuality.php?a=Muzeum_zememerictvi.htm.

Tento výjimečný počin si vyžaduje spoluúčast všech, kteří mají k vojenské zeměpisné službě a nejen k ní ale k zeměměřictví jako takovému, citově pozitivní vztah a jsou ochotni našemu oboru prospět.

Nemíním opakovat vše to, co je napsáno na výše uvedené adrese. Stručně a jasně řečeno. Shání se dostatek exponátů všeho druhu, které by v muzeu byly vystaveny. Jedná se o zápůjčku, případně i dar čehokoliv, co s odbornou činností služby souviselo. Mohou to být např. kresby mapových značek, pneumatické kalamáře, čínské tuže, perečka, rycí pomůcky, měřící technika, soupravy, předpisy a instrukce, topografické a kartografické mezivýrobky, zápisníky měření, výtisky map, fotografie, kroniky. Mohou to být i statě a články vyšlé v tisku atp. Zkrátka vše co s naší činností souviselo. Nic není vyloučeno!

Vzhledem k tomu, že expozice se budou v pravidelných cyklech obměňovat, tak je zapotřebí mít velké dispoziční portfolio exponátů. K jejímu vytvoření směřuje tato akce. Předměty k zápůjčce v podstatě zůstanou u vás a o zápůjčku na určitou dobu budete požádání městem Dobruška, které je zřizovatelem Muzea. O exponáty bude v souladu se státními normami po dobu vystavení řádně zacházeno a pečováno a zápůjčce případně daru budou uzavřeny příslušné smlouvy. Finanční úhrada za zápůjčku není možná. U každého exponátu bude zveřejněno vedle jeho názvu a popisu užití i jméno toho, kdo exponát zapůjčil či daroval. Aby bylo možné vytvořit takové portfolio, tak je nutné pro každý exponát zhotovit evidenční kartu. Formulář je přiložen. Vyplněnou kartu zašlete na naši e-mailovou adresu vojzesl@seznam.cz, případně poštou na kontaktní adresu Sdružení přátel vojenské zeměpisné a povětrnostní služby, Ing. Bohuslav Haltmar, Uzbecká 1410/6, 101 00 Praha 10.

V případě potřeby poradíme, pomůžeme, vyfotografujeme.Vážení přátelé,

ve vašem okolí jistě žijí lidé, u kterých lze předpokládat držení předmětů, které jim zůstaly z titulu darů, pozůstalosti atp. Buďte, prosím, aktivními spolutvůrci „našeho“ muzea a oslovte je! Vysvětlete smysl našeho jednání, kterým je prezentovat Československou / Českou vojenskou zeměpisnou službu na veřejnosti. Jde to chápat i tak, že v Muzeu bude zachycena práce nejen naše ale i těch, kteří již nejsou mezi námi.

Obrátit se můžete na kolegu Karla Vítka, který má za naše Sdružení nad touto akcí garanci (tel. 608 156 303, e-mail: karel.rzy@seznam.cz) nebo na mne (tel.: 724233878), případně na pplk. Vykoukala z VGHMÚř (k.vyk@seznam.cz, 724 605 009). I když jde o akci časově neomezenou, tak

prosím o respektování prvního termínu - konec března 2016

Věřím, že společnými silami se podaří toto vskutku historické dílo uskutečnit na vysoké odborné, kulturní i společenské úrovni.

Prosím, přečtěte si též dopis ředitele Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu, kterým se též na vás obrací s žádostí o spolupráci. Oba dopisy naleznete na www.vojzesl.cz v rubrice „Aktuality „.

Za Sdružení přátel vojenské zeměpisné a povětrnostní služby Vám, kteří se do této akce zapojíte předem děkuji.

S pozdravem

Ing. Bohuslav Haltmar, předseda

Sdružení přátel vojenské zeměpisné a povětrnostní služby, z.s.

31. ledna 2016

Formulář ke stažení