JOSEF HRANIČKA

Životopis
Narodil se 5. 3. 1928 v Mohelnici u Nepomuku, v rolnické rodině. Základní školní docházku absolvoval tamtéž. Následně pak navštěvoval zemědělskou školu. Pracoval spolu s rodiči a sourozenci na rodinném hospodářství, ale i různě tak, jaká byla příležitost.
V roce 1950 byl odveden do základní vojenské služby v Banské Bystrici, tehdy.k 1.vojenskému zeměpisnému ústavu. Nastoupil do části v Harmanci, odkud byl převelen k výcvikové jednotce v Jelšavě.
Spolu s ostatními vojáky základní služby, určenými pro vojenskou topografickou službu,absolvoval tříměsíční základní výcvik. Po jeho ukončení byl přímo převelen do Vojenského zeměpisného ústavu v Praze, kde jako voják základní služby měl na starosti zásobování proviantem.
Po ukončení základní služby zůstal ve VZÚ jako občanský pracovník ve funkci řidiče.
S vyjimkou čtyř roků, kdy jako řidič pracoval na odloučeném pracovišti Ústřední vojenské nemocnice v Hostivicích, pracoval ve Vojenském zeměpisném ústavu jako řidič 43 let
Jako řidič, který měl přidělené jak osobní, tak dodávkové a nákladní vozidla a staral se o jejich provoz se podílel na plnění celé řady úkolů ústavu
Z ústavu odešel do starobního důchodu v roce 1997.
Zemřel 27.4.2023