Setkání přátel a příznivců vojenské meteorologické služby.

23. března 2015 se uskutečnilo v DAP Praha tradiční jarní setkání přátel a příznivců meteorologické služby. Setkání v DAPu se pravidelně uskutečňují dvakrát ročně v době rovnodennosti.

Za naše Sdružení se ho tentokráte zúčastnili předseda Bohouš Haltmar a Eda Vařejka.

Setkání zahájili ředitel VGHMÚř plk. Ing. Jan Marša a náčleník Vojenské hydro-meteorologické služby pplk. Ing. Michal Cílek. Po rozdání pamětních listů k jubileím nastala družná zábava.

Atmosféra byla velmi přátelská a prostředí příjemné. "Meteorkáři " nás mezi sebe přijali velmi kolegiálně a navázali jsme tam mnoho přátelských kontaktů. Věřím, že se budou naše družné vztahy nadále příznivě rozvíjet. Důkazem je i již úspěšné zapojení meteorologa Jirky Kotršála jako webmaistra našeho internetového portálu www.vojzesl.cz.

S Ing. Frantou Babákem, předsedou Klubu přátel Vojenské povětrností služby jsme si docela popovídali a domluvili se co můžeme v družné spolupráci udělat pro obě spřátelené služby.

Rozšíření našich stránek o "větev meteo" bude jednou z prvních větších akcí naší spolupráce.

BH