RODINA GENERÁLA CHURAVÉHO

 

Když, na žádost plk. Skály, doporučovalo Sdružení přátel vojenské zeměpisné služby jména pro propůjčení čestného názvu Vojenskému geografickému a hydrologickému úřadu v Dobrušce prezidentem republiky, nijak jsme se nezabývali soukromým vybraných adeptů, kterými byli generál Basl, plukovník Čermák a generál Churavý. Hydrometeorologická služba navrhovala generála Janouška.

Proces posuzování, kterým prošli adepti byl všestranný a konečné rozhodnutí bylo podloženo celou řadou stanovisek a doporučení daných různými vojenskými i civilními institucemi.

Po konečném rozhodnutí jsme nikde nezískali více informací týkající se osoby generála  Churavého, než na samém začátku. Pídili jsme se, mezi jiným, také o osudu jeho rodiny. Ve veřejně dostupných zdrojích nebyla o ní žádná zmínka. Ani odpovědi na dotazy z Vojenského historického ústavu nic nového nepřinesly. (Jak jsme později zjistili, tak byli historici-jedinci, kteří měli poměrně bohaté informace, které si sami obstarali ale z různých osobních důvodů je nikde nezveřejnili).

Proto ani  článek o gen. Churavém, jehož publikování jsme po propůjčení názvu iniciovali v A reportu ( 10/2013) neobsahoval informace o jeho rodině.

Byl jsem proto nadšen, když jsem 13. 10. 2013 večer otevřel  e- mailovou poštu Sdružení , kde byla zpráva, která mě  velmi  potěšila.

Dobrý den,
dnes při přípravě na zkoušku, která s tématem války nemá nic společného, jsem si vzpomněla na pradědu. Vždy, když je mi úzko představím si, jak muselo být jemu a jak byl odvážný a neustoupil. To mě vždy posiluje jít dál a také neustoupit.
Nějak se mi vytratilo z paměti celé datum jeho narození a tak jsem si jej chtěla na internetu najít a našla jsem Váš portál a článek, který jste o něm napsali. Ještě nikdy jsem jeho takto podrobný životopis nečetla, vlastně vše co o něm vím je jen z vyprávěni dědy a táty a pár strohých článků jinde na internetu. Jsem za Vaši práci velice vděčná.
Děkuji.
Eva Churavá (pravnučka Josefa Churavého).

                                                               Pozn.:K zobecnění a zamyšlení stojí věty, které jsem zvýraznil.

 

Vyměnili jsme si několik mailů a domluvili první, kontaktní, setkání. Zúčastnili se ho ze strany rodiny MUC. Ing. Eva Churavá, její otec Ing. Václav Churavý a strýc Ing. Vratislav Churavý a já za Sdružení.

Během dvouhodinového setkání jsem je seznámil s významem propůjčování čestných názvů útvarům AČR prezidentem republiky, historií Vojenské zeměpisné služby do současnosti i důvodem proč právě Vojenskému geografickému a hydrometeorologickému úřadu byl propůjčen čestný název generála Josefa Churavého. Dozvěděl jsem se mnoho informací o osobě generála Churavého a celé rodině. Zjistil jsem, že nejen osoby zúčastněné naší schůzky ale celá současná rodina čítající 25 osob jsou lidé vzdělaní, pracovití a hrdí na svého předka. Že jsou nesmírně skromní co se týče získání možných výsad spojených s hrdinnou činnosti gen. Churavého.

Jako první z domluvených aktivit bylo setkání rodiny s představiteli Vojenské geografické služby AČR. To se péčí Sdružení uskutečnilo 18. prosince 2013. Průběh je popsán v příspěvku „SETKÁNÍ S RODINOU GENERÁLA JOSEFA CHURAVÉHO“

Jaké plány velení VojGeoSl AĆR a Sdružení do budoucna:

-          uskutečnit návštěvu rodiny VGHMÚř v Dobrušce

-          vytvořit ve VGHMÚř pamětní vitrínu věnovanou gen. Churavému

-          zřídit stálou expozici gen, Churavého (ve spolupráci s VHÚ)

-          vydání publikace o gen. Churavém (ve spolupráci s VHÚ)

-          přednášku o gen. Churavém pro příslušníky úřadu

-          organizovat pravidelná setkání s rodinou gen. Churavého s položením kytice k pamětní desce, při příležitosti uctění  památky hrdinům odboje ( Dne veteránů )

-          namalování obrazu  ak. malířem Pavlem Vavrysem ,věnovaný gen. Churavému v rámci cyklu o čs. legiích zaměřené na 100. výročí jejich založení ( ve spolupráci s ČSOL )

 

-                                                                                                        Ing. Bohuslav Haltmar

 Odkaz na Wikipedii