Ještě k tabuli " U zeměpisného ústavu".

 

Myšlenka umístění informační tabule pod název ulice "U zeměpisného ústavu" vznikla již více než před dvěma lety. Tehdy se v ulicích Prahy 6 začaly objevovat první vysvětlující texty pod názvem ulice. Je to záslužná akce a mnoho lidí se u textu zastaví. Šlo vždy o názvy ulic vázající se k významným a zasloužilým osobnostem, které jsou většině kolemjdoucím neznámé.

Tajemník výboru Sdružení přátel Vojenské zeměpisné služby plk. Karas přišel v začátku roku 2011 s myšlenkou, zda nezjistit možnost umístit u názvu ulice "U zeměpisného ústavu" doplňující text o Vojenském zeměpisném ústavu, který před osmi lety zanikl. Bohužel, sám se již dalšího dění nezúčastnil.

Moje první kroky na podzim toho roku, vedly na Městský úřad Prahy 6. Postupně jsem se dostal až k radní pro kulturu, paní magistře Veronice Vymětalové. Musím říct, že napoprvé ji tato myšlenka zaujala. Znala objekt i to, že je památkově chráněný. Největší "kameny úrazu" viděla dva. Jeden v památkářích, kteří dosud nikdy nedali souhlas s umístěním tabule na památkově chráněný objekt a druhý v Ministerstvu obrany, které již několikráte odmítlo umístění na svých objektech.

Poprosila o zaslání informace týkající se VZÚ, zdůvodnění a návrh textu. Text navrhl Zdeněk Fiala. Vhodně spojil významnost VZÚ i osobnost architekta Feuersteina.

Po schválení záměru MČ, jsme projednali s paní radní další postup. Doporučila, že schůdnější cesta k vydání souhlasu jak od MO, tak i památkářů povede přes naše Sdružení.

Zašel jsem na Vojenskou ubytovací a stavební správu v Hradební ulici za kolegou Jirkou Grůfou, který zde pracoval. Musím mu velmi poděkovat za jeho vstřícný přístup a iniciativu. Sehrál, myslím si, rozhodující roli v celé akci. Nejen že vzal na sebe vyřízení souhlasu ze strany MO ale navrhl, že VUSS sám požádá památkáře o souhlas. Domluveno, uděláno. Napsali jsme žádost na VUSS. Tu dostal k vyřízení Ing. Grůfa a rozjel celé byrokratické soukolí. Vyřízení bylo složité a zdlouhavé. Nešlo jen o jednu památkářskou instituci a ani ze strany MO to nebylo jednoduché. Nakonec vše, koncem roku 2012, dobře dopadlo.

Předpokládali jsme, "odhalení" tabule při příležitosti plánovaného shromáždění k 95. výročí služby na podzim 2013, které mělo být v DAP. Bohužel shromáždění bylo v červnu 2013 zrušeno a nejbližší vhodnou událostí byl pietní akt u pamětní desky ve VZÚ, konaný 2. července při příležitosti propůjčení čestného názvu generála Josefa Churavého Vojenskému geografickému a hydrometeorologickému úřadu.

Čas na přípravu byl velmi krátký. Smaltovaná tabule nebyla vyrobena a běžné lhůty na výrobu jsou v měsících. Znovu jsem se s prosbou obrátil na Městskou část. Díky vstřícností Mgr. Vymětalové a obětavosti paní Holasové se podařilo vyrobit a nainstalovat tabuli den před jejím odhalením.

Oběma za to patří dík. Zejména pak paní radní, která v průběhu celé anabáze vždy vycházela našemu záměru vstříc. Myslím, že ji mohu označit nejen za příznivce našeho Sdružení, ale i VZÚ a Vojenské geografické služby. Důkazem toho je, že obě jmenované se zúčastnily odhalení tabule a pietního aktu, i když měly dovolenou.

Paní radní ocenila náš případ jako důležitý precedens, pro prosazování instalací na objektech MO a u památkářů.

Abych byl spravedlivý, tak je třeba poděkovat i pánům  architektům Ing. Bohumilu Beránkovi, vedoucímu Odboru územního rozvoje MěÚř Phy 6 a doc. Ing. Zdeňku Lukášovi, který vystoupil při odhalení desky. Osobně děkuji i panu pplk. Ing. Janu Maršovi za velmi příhodný projev, který je publikován na jiném místě.

Děkuji všem, kteří se aktu zúčastnili. Zejména těm, kteří obětovali svůj čas i pohodlí a přijeli z Dobrušky.

Dobrá věc se podařila. Chápeme to tak, že nejde jen o minulost ale souvisí i s budoucností.

                                                                                                                        BH