O  Standovi Kamarádovi

Standa Kamarád patřil vždy ke členům kolektivu, kteří ho stmelovali. Jeho skutečně kamarádská povaha ho k takové roli předurčovala.

Rád sportoval. S Vláďou Šilhavým a Zdeňkem Jakubcem vytvořili v letech 1951-1952 hlídku a závodili v orientačním běhu; v hradeckém kraji se stali mistry, a přestože byli dorostenci, měli lepší výsledky než muži (přiznává však, že na mistrovství republiky v Jihlavě nezvládli orientaci a prohráli). Splnil podmínky Tyršova odznaku, cvičil a zúčastňoval se různých závodů.

Zpíval na veřejnosti v pěveckém souboru Atlásek a také se společně s přáteli seznamovali s místními děvčaty, kde si také našel svoji budoucí manželku, s kterou se v prosinci 1956 v Liptovském Hrádku oženil

Dnes si již užívá důchodu, avšak stále působí jako lektor na soukromé jazykové škole Ars Linguarum v Praze, kde vyučuje francouzštinu a angličtinu. Je to jeho koníček - nebere to jako zaměstnání; samozřejmě využívá i znalosti získaných v dobách svého působeni v topografické službě.

Dodnes je toho názoru, že ostatní příslušníci armády mohou topografické službě závidět. Především, její výborné výsledky, soudržnost a kolegialitu, které byly vždy typickým rysem této vojenské odbornosti.

            Všem svým bývalým kolegům Standa Kamarád přeje zdraví, pohodu, a aby zústali hrdi na jimi vytvořené geodetické a kartografické dílo, které je světově špičkové a srovnatelné s obdobnými díly ve vyspělých zemích.

            Všichni kolegové a přátelé mu také přeji k jeho životnímu jubileu hodně zdrávi a spokojenosti, a aby mu družnost i úsměv vydrželi ještě mnoho let.

                                                                                          text Jirka Knopp, úprava BH