Pořízení digitálních leteckých senzorů“
a
Pořízení leteckých senzorů
pro informační systém zeměměřictví a Geoportál
( Informace ze semináře/exkurze)
V pátek 8. dubna tohoto roku proběhlo avizované setkání na vojenském letišti 24. základny DL AČR v Praze – Kbelích, mající za cíl formou přednášek, prezentací a prohlídky letounu L410 FG a jeho moderního snímacího vybavení, seznámit účastníky s moderními technologiemi pořizování snímků zemského povrchu.
Zahájení proběhlo dle plánu v 10,15 úvodním slovem Ing. Haltmara, předsedy Sdružení přátel vojenské zeměpisné a povětrnostní služby, který v něm přivítal účastníky a zvlášť doc. Ing. Jiřího Šímu, CSc. dřívějšího předsedu ČÚZK ( 1993-2001) a gen. Ing. Ladislava Kebíska, dřívějšího náčelníka Vojenské topografické služby (1978-1990).
Poté převzal štafetu Ing. Josef Knapík, ředitel Zeměměřického odboru Pardubice s prezentací videa „Letecké měřické snímkování“. V další přednášce seznámil Ing. Karel Brázdil, ředitel Zeměměřického úřadu účastníky s historií,  principy, důvody a podstatou leteckého laserového skenování povrchu celého území České republiky.
Po přednášce následovala prohlídka letounu L410 FG s odborným výkladem Ing. Knapíka a pracovníků letecké základny. Bylo to nejen zajímavé obsahem, ale i tím, že jsme se mohli posadit na místa osádky a tak se lépe vcítit do jejich pozice a práci za letu. Velmi zajímavé.
Mimo plán jsme si mohli prohlédnout i vnitřek dopravního letounu CASA, které jsou na tomto letišti „doma“. Bylo to úplně o něčem jiném než v televizi.
Po návratu do klubu pokračoval seminář diskusí, zejména odpovědí na otázky od účastníků. Rozvinula se i diskuse kolem smyslu tvorby velmi přesného výškového modelu. Jsme jedním z mála států, který takovéto měření provedl na celém svém území. Týká se to také leteckého digitálního snímkování. Perioda dvou let umožňuje tvorbu aktuálního Ortofota České republiky. V rámci diskuse vystoupil i docent Jiří Šíma se zajímavým příspěvkem, který je v plném znění zveřejněn samostatně na této webové stránce.
Akce se oproti plánu protáhla až do čtrnácté hodiny. To svědčí o tom, že byla neformální a zajímavá. I když se setkání zúčastnily starší ročníky ( zejména ze strany Sdružení) i mladší ze ZÚ a VGHMÚř, tak odezva byla jednotná – výborné. Byla to výjimečně zdařilá akce.
Díky patří kolegům Brázdilovi, Knapíkovi a příslušníkům 24. základny DL AČR.
BH