SETKÁNÍ S GENERÁLEM LADISLAVEM KEBÍSKEM

Ve středu 18. dubna v 15,00 hodin se v souvislosti s blížícím se významným životním jubileem bývalého náčelníka Vojenské topografické služby  genmjr. v.v. Ing. Ladislava Kebíska, uskutečnilo v konferenční místnosti objektu Rooseveltova 23 v Praze Dejvicích, jeho setkání s bývalými kolegy, nejbližšími spolupracovníky a současnými představiteli Vojenské geografické služby AČR.
Setkání se zúčastnili:
Genpor. v.z. Ing. Antušák Emil, plk. v.z. Ing. Brázdil Karel, plk. v.v. Ing. Haltmar Bohuslav,
plk. v.v. Ing. Kamarád Stanislav, pplk. v.v. Ing. Krejčí Václav, plk. v.v. Ing. Kvasnička Stanislav, plk. gšt. Ing. Lang Vladimír, plk. gšt. Ing. Marša Jan, plk. v.v. Ing. Peichl Josef,
plk. v.z. Ing. Raděj Karel, plk. v.v. Ing. Spurný Josef, plk. v.v. Ing. Tůma Karel,
plk. gšt. Ing. Vaněk Marek, pplk. v.z. Ing. Veselý Karel, plk. v.z. Ing. Vítek Karel,
plk. v.v. Ing Žáček Jaroslav

Setkání zahájil předseda Sdružení přátel vojenské geografické a povětrnostní služby Ing. Haltmar, který přivítal na tomto výjimečném setkání všechny přítomné.
Poté předal slovo Ing. Vaňkovi, náčelníkovi Geografické služby AČR, který ve svém proslovu seznámil přítomné s historií vojenské kariéry generála Kebíska. V závěru mu poděkoval za jeho celoživotní zásluhy v rozvoji vojenské zeměpisné služby.
Jubilant přivítal všechny přítomné a poděkoval za to, že nelitovali přijet a to i ze značných vzdáleností, čehož si váží.
Poutavě se rozpovídal o svém životě. O rodině, ve které vyrostl až do současnosti, soukromém i pracovním životě.
Prvním gratulantem byl plk. Vaněk, který mu předal svůj osobní dar. Minci vydanou Českou národní bankou u příležitosti 500 let od vydání Klaudyánovy mapy. Dalším gratulantem byl ředitel Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu pan plk. gšt. Jan Marša, který mu poděkoval za celoživotní práci pro geografickou službu, která se odráží i dnes v činnosti Úřadu. Zdůraznil, že dar, který mu předal je nejen darem osobním ale od všech příslušníků Úřadu.
Pan plk. gšt. Vladimír Lang, ředitel Odboru vojskového průzkumu a elektronického boje Generálního štábu AČR, popřál generálu Kebískovi hodně zdraví i duševní pohody a poděkoval mu za jeho celoživotní přínos pro vojenskou geografii.
Zvlášť potěšující bylo jeho vyjádření i obdiv soudržnosti kolektivu bývalých i současných příslušníků vojenské topografické, geografické služby, která nemá v rámci armády obdobu.
Generál Emil Antušák, za Klub generálů České republiky, popřál jubilantovi především zdraví a do dalších let stále takovou aktivitu, kterou oplývá v současnosti. Jako projev uznání mu předal za Klub Pamětní list.
Následně mu přáli a předali dary Ing. Brázdil, Ing. Raděj, Ing. Haltmar, který mu popřál vše nejlepší jménem Sdružení a poděkoval za aktivitu ve Sdružení. Dárkový koš je společným darem od všech členů Sdružení a kolegů Spurného a Peichla. Osobní dopis od Ing. Martináka, bývalého spolužáka, mu předal spolu s vyřízením pozdravu Ing. Karel Vítek.
Poté setkání pokračovalo pohodovou besedou, zejména se vzpomínkami na dobu, v které jim oslavenec „velel“.
Na závěr, skutečně podařené akce, si všichni s panem generálem Kebískem přiťukli skleničkou vína na jeho zdraví.