Setkání  Pod loubím 1.února 2017
Společné tradiční posezení přátel vojenské zeměpisné služby ve středu 1. února 2017 bylo oproti všem předcházejícím výjimečné. A to z několika důvodů.
Především proto, že se nás sešel skutečně nebývalý počet. Za druhé. Vyslechli jsme si z videa novoroční přání Otty Hlupíka, popřáli j naší milé kamarádce Janičce Kilbergerové k jejím jubilejním narozeninám všechno nejlepší, hodně zdraví, pohody a vůbec všeho co ji (a tím i nás) potěší.
Dále jsme poprvé mezi námi přivítali ředitele dobrušského úřadu pana plukovníka Jana Maršu. Ten nejen že Janičce popřál a daroval ji kytičku ale seznámil nás se zámyslem vydat publikaci k stému výročí Československé a tudíž i České vojenské zeměpisné služby.
Konec konců bylo i jistým projevem důvěry, když přítomné i nepřítomné, bývalé příslušníky služby požádal o posouzení rukopisu, který nám vytištěný spolu s digitální verzí předal.
Více informací k tomu je uvedeno na našem webovém portálu.
Výjimečnost tohoto posezení byla i v tom, že poprvé do našeho kolektivu přišel Vráťa Churavý, vnuk jednoho z našich hrdinů, generála Churavého.
I když ne poprvé mezi nás přišel také výjimečně „meteorolkář“ Mirek Flajšman.
Že se posezení vydařilo zjistíte, když shlédnete přiložené fotky a videa.
Takže? Za měsíc zase ve středu a opět prvního (ale března) opět v Pod loubím na shledanou!

BH
Videa ze setkání můžete zhlédnout zde a zde.
Album paní Jany k nahlédnutí zde.