PAMĚTNÍ MEDAILE K 50. VÝROČÍ VSTUPU VOJSK
VARŠAVSKÉ SMLOUVY DO ČESKOSLOVENSKA


Mnozí z příslušníků Armády České republiky byli represívně postiženi za svoje nesouhlasné názory spojené se vstupem vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968.
Jako připomínka této události a následných dopadů na jejich životy, vydal Vojenský spolek rehabilitovaných Armády České republiky k 5o. výročí této události pamětní medaili.


Černá barva připomíná černé pásky, které jsme měli přes státní vlaječku na uniformách. Dvě zelené ratolesti připomínají životní oběti Palacha a Zajíce.“


Pamětní medaili si můžete, jako členové Sdružení přátel vojenské zeměpisné a povětrnostní služby, zakoupit do 30. září 2017 za 200 Kč (nominální hodnota činí 1 000 Kč) u pana Petra Baubína , tajemníka VSR AČR. Doporučte svým přátelům!
Kontakt: 602 209 040, E-mail: baubin@ email.cz