Pplk. v.v. Otto Hlupík oslavil „devadesátku“.

Své devadesáté narozeniny, kterých se dožil 1. září, oslavil Otta Hlupík skutečně velkoryse a to i když je momentálně v Léčebně dlouhodobě nemocných, Ústřední vojenské nemocnice ve Střešovicích, kde pobývá již delší dobu.
Bohužel operace zlomeniny krčku stehenní kosti, kterou postoupil před několika týdny, mu neumožňovala při oslavách tancovat. Přesto ho dobrá nálada neopustila.
První gratulanti přišli již v pátek 2. září a donesli mu Pamětní medaili I. Stupně, kterou mu udělil Český svaz bojovníků za svobodu nejen za účast ve Slovenském národním povstání ale i činnost ve Svazu. Ministr obrany Martin Stropnický mu osobním listem též poděkoval, brzké uzdravení a přání v dalších letech především zdraví a životní pohodu.
Dalšími gratulanty byly ze Sdružení přátel vojenské zeměpisné a povětrnostní služby přátelé gen. v.v. Ing. Ladislav Kebísek, bývalý náčelník Vojenské topografické služby, Bohuslav Haltmar, předseda Sdružení a Eduard Vařejka, tajemník Sdružení. Vojenskou geografickou službu zastupovala paní kpt. Ing. Jitka Belaková, což oslavence tolik potěšilo, že jí daroval i kytici, kterou od Sdružení obdržel. Ona jemu předala pamětní list od ředitele Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu plk. Marši.
Následujícího dne, ve čtvrtek 8. září pokračoval v oslavách venku, na terase LDN, se svými spolupacienty a personálem. Bohatá tabule svědčila o velkorysosti i jeho vztahu k účastníkům. I to se zasloužila i paní Jiřinka Vejvalková, která připravila dobroty pro hosty. Spolu se Zdeňkem Fialou jsme se tam zdrželi jen chvilku. Přesto jsem pocítil přátelskou atmosféru, která tam vládla. Oslavenec jen zářil a ustavičně pobízel účastníky k jídlu a pití. I zdravotnický personál, který se zúčastnil, byl pohodový a ochotný.
Věřím, že v takovém prostředí se brzy uzdraví a že se mu nebude chtít ani domů, do samoty.
Ale platí staré přísloví: Všude dobře, doma nejlíp.
To mu přejí všichni přátelé, členové Sdružení a ostatní, kteří si hováží.