73 let od popravy gen. Josefa Churavého

30. červenec je Dnem ozbrojených sil. Shodou osudu i dnem popravy generála Josefa Churavého.
U pamětní tabule v budově bývalého Vojenského zeměpisného ústavu se 30.7.2015 sešli k uctění jeho památky členové rodiny Ing. Eva Churavá, Ing. Václav Churavý, Ing. Vratislav Churavý. Za velení VGHMÚř pplk. Ing.Vladimír Répal Ph.D. a za Sdružení přátel vojenské zeměpisné služby Ing. Bohuslav Haltmar.
Položením věnce a kytic k pamětní desce vyjádřili přítomní úctu hrdinovi.
Pan Vratislav Churavý v krátkém vystoupení připomněl nejen jeho hrdinství ale všech, kteří svými životy zaplatili za naše osvobození od nacistických okupantů.
Po pietním aktu se účastníci v krátkém posezení vzájemně informovali o záležitostech týkající se vybudování pietního místa v areálu VGHMÚř v Dobrušce, tvorby publikace a přípravách pro vytvoření Muzea Vojenské geografické služby v Dobrušce. V něm bude mít i své místo expozice gen. Churavého. Otevření muzea je plánováno ve významném roce 2018.
Vratislav Churavý informoval o nových poznatcích o gen. Churavém, které zjistil.
Nakonec se všichni shodli, že aktuální a podstatné je vybudování pietního místa ve VGHMÚř.
Byl odsouhlasen návrh řešení pietního místa, text na pamětní desce a další společný postup.
BH