DOPORUČENÍ.

Ing. Mojmír Churavý na vynikající úrovni zpracoval a na české Wikipedii publikoval osobnosti generála Josefa Churavého a podle jeho slov i „neprávem všeobecně opomíjené, leč objektivně vzato, významné osobnosti Vojenské zeměpisné služby“,
plukovníka PhDr. Jiřího Čermáka. ( Od r. 1937 velitel Vojenského zeměpisného ústavu).
Doporučuji jejich shlédnutí. 
Hesla jsou na adresách:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_%C4%8Cerm%C3%A1k
(nebo jej snadno vyhledáte zadáním sousloví  "Jiří Čermák")
https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Churav%C3%BD
(nebo jej snadno vyhledáte zadáním sousloví  "Josef Churavý")
BH