Otevření knihovny
Vážení přátelé vojenské zeměpisné a povětrnostní služby,

po dlouhodobých peripetiích se podařila, díky pochopení velení VGHMÚř a Geografické služby AČR, možnost využívat místnosti knihovny VGHMÚř, které se nachází  v historické budově VZÚ Roosesveltova 23, Praha 6 v prostorách v  přízemí levého křídla budovy ( bývalý byt p. Balíka).
Knihovna bude využívaná výborem Sdružení přátel vojenské zeměpisné a povětrnostní služby. Dále pro odborné semináře, besedy apod. Rovněž je k dispozici individuálním členům a příznivcům Sdružení. Je zde možnost využit rozsáhlé sbírky odborné literatury, časopisy, atlasy, turistické a historické mapy atd., které jsou k dispozici. Vše je určeno k volnému použití pro studium i výpůjčky.
Pro pohodlí je možno si uvařit čaj, kávu či si dát jen sklenku vody. K dispozici je i počítač (bez pevného připojení k internetu).
V knihovně se budeme scházet pravidelně, vždy od 15 hodin do cca 18. hodin vždy v první středu v měsíci, začínaje 6. prosincem 2017. Vítáni jsou všichni!
Přestává tak platit pravidelná setkání v restauraci „Pod Podloubím!“, jak tomu bylo v posledních letech!
Na setkáních budeme též diskutovat o všem možném Jako na příklad o novinkách, aktualitách, připravovaných akcích a plánech Sdružení a jiné. Ale také o společenských i osobních záležitostech a podobně.
Především jde o to, poklábosit si v přátelském kolektivu se svými současnými i bývalými kolegy a udržovat vzájemné kontakty.
K zajištění podmínek prosím potvrďte, napoprvé, nezávazně svou účast, ať můžeme připravit potřebné občerstvení (e-mail: vojzesl@seznam.cz, tel.: 724 233 878, 732 969 848 ).
Věříme, že možnosti využijeme a nezahodíme tuto šanci. 
Čas pracuje neúprosně proti nám. Stále nás ubývá.
Těšme se všichni na setkání se všemi!