"Historické mapy vydané ve Vojenském zeměpisném ústavu

v období 1968 - 2002".

 

Vojenský zeměpisný ústav za dobu své existence vydával reedice historických map zemí Koruny České a Slovenska. Věren svému historického poslání a tradici se vždy hlásil k odkazu geografů a kartografii působících v minulosti. Historické mapy jsou dokladem jejich dovednosti a umění. Vojenský zeměpisný ústav formou reedice historických map umožnil tak odborné i laické veřejnosti, aby se mohla seznámit s kartografickými a geografickými díly dávných mistrů.

Obsah souboru První mapy Čech, Moravy, Slezska a Slovenska: Klaudyánova mapa Čech, Fabriciova mapa Moravy, Helwigova mapa Slezska, Slovensko na Lazarově mapě Uher. Obsah dalších souborů historických map byl postupně doplňován: Mullerova mapa Čech, Komenského mapa Moravy, Aretinova mapa Čech.

Soubor Vojenské mapování českých zemí obsahuje ukázky map z vojenského mapování prováděného v rámci rakousko - uherské monarchie a z nového mapování z let 1952 -1957. Soubor map Vojenské topografické služby Armády České republiky obsahuje ukázky historických i současných map. Soubor První české výškopisné mapy profesora Dr. Karla Kořistky obsahuje: výškopisný plán Prahy, mapu Krkonoš, mapu okolí Brna, mapu Vysokých Tater. Soubory doplňuje Plán hlavního města Království českého Praha, autor Carl hrabě Vasques Pinas.

Z jednotlivých historických map byly vydány: Klaudyánova mapa Čech, Aretinova mapa Čech, Mullerova mapa Čech, Komenského mapa Moravy, Fabriciova mapa Moravy, Bohemiae Rosa, Výškopisný plán Prahy Karla Kořistky, Speciální mapa Velké Prahy s okolím, Vrstevnicová mapa Krkonoš Karla Kořistky.

Pro vydávání nástěnných kalendářů pro příslušné roky byly využity historické i současné mapy: Mullerova mapa Čech (25 sekcí), ukázky historických map, měřických přístrojů a souprav, Praha na mapě a leteckém snímku, Evropská města na starých mapách, plány bitev sedmileté války, krajská města na mapách 3. vojenského mapování a na mapách z něho odvozených.

Soubory historických map, jednotlivé historické mapy a nástěnné kalendáře jsou uloženy v osobním archivu, s možností jejich náhledu, Ing. Vlastimila Rybenského (e-mail: vrybensky@quick.cz).